Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2023 và các vấn đề liên quan

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018 theo Thông tư 39/2014/TT – BTC. Dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn đẫn đến phải hủy và cam kết 2 bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

Các doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai cần thực hiện thủ tục lập biên bản hủy hóa đơn. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2022 mà chúng tôi sẽ chia sẻ dưới đây nhé.

Biên bản hủy hóa đơn là gì?

Biên bản hủy hóa đơn có nghĩa là khi người nộp thuế, hay người có chức năng phát hành. Người có chức năng in do không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn đó nữa.

Hay do sai sót khi tạo lập và in ấn… Thì sẽ thực hiện việc hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật

Khi nào lập biên bản hủy hóa đơn

Có rất nhiều kế toán, khi viết sai hóa đơn, băn khoăn không biết có phải lập biên bản hủy hóa đơn hay không?

Theo quy định, người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau:

 • Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa hoặc chưa cung ứng dịch vụ.
 • Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế.
 • Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa hoặc đã cung ứng dịch vụ nhưng cả 2 người bán và người mua chưa kê khai thuế.

Còn trong trường hợp lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua. Nếu phát hiện sai sót thì người bán chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ sso hóa đơn lập sai. Không phải lập biên bản hủy hóa đơn của số hóa đơn đã lập sai.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Được dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hoặc hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

 • Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hôm nay, ngày ……../ ………/ ………… chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………

Người đại diện: ………………… Chức vụ: ……………………

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

 1. Hóa đơn bị hủy số: …………… do ………… Phát hành ngày: ……
 2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
2
Cộng tiền hàng
Thuế xuất GTGT: ………………………………….. Tiền thuế GTGT: ……………………………………………..
Tổng cộng tiền thanh toán: ………………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………

Lý do hủy hóa đơn: ……………………………………. (ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Trong trường hợp bạn muốn hủy hóa đơn điện tử để quyết toán và kê khai cho đúng. Trước khi thực hiện hủy hóa đơn thì các doanh nghiệp cần phải tiến hành lọc, rà soát lại thông tin trong hóa đơn. Để tránh hủy nhầm các loại hóa đơn quan trọng hoặc bỏ sót lại những hóa đơn cần hủy trong file.

Lưu ý, trước khi hủy hóa đơn, các doanh nghiệp hoặc khách hàng không được phép cung cấp các thông tin liên quan đến hóa đơn. Trước khi tiêu hủy cho bên thứ 3 nhằm tránh rò rỉ thông tin và tránh những rủi ro không đáng có.

Bên cạnh đó, trong tường hợp bạn phát hiện hóa đơn điện tử sai sót khi nhân viên công ty đã lập hóa đơn và gửi cho người mua. Nhưng chưa giao hàng, chưa cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế. Nếu gặp trường hợp trên và muốn hủy bỏ hóa đơn, bạn thực hiện như sau:

 • Làm biên bản hủy hóa đơn và thay thế hóa đơn điện tử khác có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.
 • Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ để phục vụ việc tra cứu hóa đơn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi quá trình hủy bỏ hóa đơn điện tử hoàn tất, người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới cho khách hàng theo quy định của pháp luật để gửi cho người mua và lưu ý trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số… ký hiệu, gửi ngày tháng năm”

Biên bản hủy hóa đơn đã kê khai

Trong trường hợp hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế sẽ có 2 tình huống xảy ra đó là:

 • Hóa đơn sai sót không ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế
 • Hóa đơn sai sót ảnh hưởng đến giá trị tiền hàng và tiền thuế

Nếu gặp phải tình huống 1, bạn xử lý như sau:

 • Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
 • Sau đó, người bán lập hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu,…

Đối với hóa đơn sai sót không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế thì bạn không cần phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

Còn trong tình huống thứ 2, bạn xử lý như sau:

 • Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
 • Sau đó, người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT,… tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Trong trường hợp này, bạn cần phải kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

Biên bản hủy hóa đơn TGDD

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa tại hệ thống Thegioididong.com bị viết sai, khách hàng có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác. Khi đó, khách hàng sẽ lập biên bản hủy hóa đơn. Đại diện phía Công ty khách hàng sẽ ký tên & đóng dấu vào biên bản.

Sau đó, biên bản được chuyển đến cửa hàng TGDD để thực hiện thủ tục thu hồi & viết hóa đơn mới thay thế để giảm thiểu việc đi lại cho khách hàng.

Biên bản hủy hóa đơn TGDD được lập theo mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018.

Biên bản hủy hóa đơn ai ký?

Theo thông tư 120/2012/TT-BTC, đối với những trường hợp hóa đơn đã được xé rời khởi quyển. Sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản hủy hóa đơn có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng. Nếu là tổ chức thì phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức. Đồng thời, bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.

Tuy nhiên, tại Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của chính phủ về công tác văn thư quy định thẩm quyền ký văn bản:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay. Giao cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa ủy quyền. Có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị ký thừa lệnh một số loại văn bản.

Việc giao ký ký thay, thừa ủy quyền, thừa lệnh phải có giấy ủy quyền. Phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức. Phải thông báo cho cơ quan thuế về thời hạn, phạm vi ủy quyền.

Như vậy, theo quy định trên thì biên bản hủy hóa đơn không nhất thiết phải là người đứng đầu tổ chức ký.

Như vậy, trên đây là những thông tin liên quan đến biên bản hủy hóa đơn mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn trong quá trình lập biên bản hủy hóa đơn, nhất là đối với những bạn kế toán mới đi làm. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)