Mẫu quyết định thôi việc 2022 mới nhất và chuẩn nhất

Nhân viên của bạn đang muốn xin nghỉ việc nhưng bạn không biết cách viết văn bản quyết định thôi việc như thế nào là chuẩn xác nhất? Cũng giống như các biểu mẫu văn bản hành chính khác. Mẫu văn bản quyết định thôi việc cũng cần phải tuân thủ đầy đủ hình thức soạn thảo của văn bản hành chính.

Điều này không những tuân thủ theo quy định mà còn thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của người quản lý khi có nhân viên xin nghỉ việc.

Và trong bài viết ngày hôm nay, để giúp bạn có thể lập được một văn bản quyết định thôi việc chuẩn xác nhất. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẫu quyết định thôi việc mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Quyết định thôi việc là gì?

Quyết định thôi việc là văn bản quyết định cho nhân viên nghỉ việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan hành chính.

Quyết định thôi việc được sử dụng bởi cấp quản lý khi có nhân viên xin nghỉ việc. Hoặc theo quyết định kỷ luật áp dụng cho nhân viên vi phạm các điều lệ của đơn vị. Cấp quản lý buộc phải ra quyết định thôi việc đối với nhân viên.

Khi soạn quyết định thôi việc, cần xem xét kỹ lưỡng các mục để tránh nhầm lẫn, sai sót. Bởi mẫu quyết định này sẽ là văn bản pháp lý xác nhận việc kết thúc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Theo đó, 2 bên sẽ không cần thực hiện các nghĩa vụ có ghi trong hợp đồng làm việc trước đó. Và không được quy trách nhiệm cho bên kia trong thời gian về sau khi quyết định thôi việc có hiệu lực.

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc ……………………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …………

 • Căn cứ Bộ luật lao động
 • Hợp đồng lao động đã ký ngày: …………………………………
 • Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà): …………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ ………………. được nghỉ việc kể từ ngày ………………………………………….

Điều 2: Ông (Bà) …………………….. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                               Giám đốc

Như điều 2;

Lưu hồ sơ;                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

Quyết định thôi việc đối với nhân viên

Quyết định thôi việc đối với nhân viên sẽ áp dụng mẫu quyết định thôi việc mới nhất năm 2022 ở trên. Nội dung của quyết định cực kỳ ngắn gọn, người viết không cần trình bày nhiều.

Người viết cần nắm rõ và điền đầy đủ các thông tin vào văn bản như: hợp đồng lao động được ký kết từ ngày nào. Quyết định cho thôi việc bắt đầu từ ngày nào, những ai có trách nhiệm trong việc thông báo quyết định này?…

Giám đốc là người thi hành quyết định này thì cần phải có chữ ký, đóng dấu đỏ để xác nhận. Những đối tượng vừa nhận quyết định thôi việc cũng sẽ đồng thời nhận thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc từ doanh nghiệp nếu được hưởng loại trợ cấp này.

Quyết định thôi việc đối với công chức

TÊN ĐƠN VỊ
Số: ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên
[Chức danh] [Tên cơ quan]

 • Căn cứ vào quyết định số: ….., ngày ……… về việc thành lập [Tên CQ];

Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

 • Xét đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà): ……………. Cán bộ nhân viên của [Tên CQ]
 • Xét quá trình tham gia công tác từ ngày: ……………
 • Xét đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thuận giải quyết cho Ông (Bà): ………….. cán bộ nhân viên thuộc ………….. được thôi việc kể từ ngày …………….

Điều 2: Ông (Bà): ………….. được hưởng trợ cấp thôi việc là ……. tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán – tài vụ, Trưởng [Phòng, Ban] và Ông (Bà) ………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Lưu Văn phòng

Quyết định thôi việc kế toán trưởng

CÔNG TY ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …… / 20…. / QĐ-
…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà: …………………..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………………………………..
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ………………………………………..

Điều 1: Miễn nhiệm Bà: …………….. thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………………. kể từ ngày ….. tháng …. năm ……

Điều 2: Bà ……………. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ …………………………..

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….. năm …. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ………………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 • Như điều 3 (để thực hiện)
 • Lưu HCNS

Quyết định thôi việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định, hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:
  + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng.
  + Quyết định thôi việc.
  + Quyết định sa thải.
  + Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
  + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
 • Sổ BHXH.
 • CMND bản photo.
 • Số tài khoản ngân hàng, hoặc nộp 2 ảnh 3 x 4 để mở tài khoản ngân hàng.

Như vậy, trong hồ sơ để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có cần đến quyết định thôi việc. Nếu bạn đang làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng không có quyết định thôi việc thì hãy quay lại công ty xin cấp lại quyết định thôi việc nhé.

Quyết định thôi việc bằng tiếng Anh

Về bố cục, mẫu quyết định thôi việc bằng tiếng Anh cũng giống với mẫu quyết định thôi việc bằng tiếng Việt. Chỉ khác ở chỗ nội dung văn bản được dịch sang Tiếng Anh.

Mẫu quyết định thôi việc bằng tiếng Anh được sử dụng tại các doanh nghiệp nước ngoài khi có quyết định cho thôi việc nhân viên, viên chức. Đồng thời, mẫu quyết định thôi việc cũng giúp các bạn học tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Như vậy, trên đây là những thông tin liên quan đến quyết định thôi việc mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!

5/5 - (3 bình chọn)