Download mẫu phiếu thu mới nhất – chuẩn nhất năm 2022-2023

Hiện nay, việc sử dụng mẫu phiếu thu tại các doanh nghiệp đều tuân thủ chung mẫu phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành. Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc quản lý thu chi tiền mặt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, việc sử dụng mẫu phiếu thu là một nghiệp vụ kế toán quan trọng mà tất cả các kế toán đều phải nắm được.

Vậy mẫu phiếu thu là gì? Mẫu phiếu thu bao gồm những nội dung gì? Cách viết mẫu phiếu thu như thế nào là chuẩn xác nhất? Để các bạn có thể tham khảo và nắm được những thông tin cần thiết liên quan đến mẫu phiếu thu phục vụ cho quá trình làm việc của mình.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những mẫu phiếu thu mới nhất, chuẩn nhất năm 2018. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Mẫu phiếu thu là gì?

Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu thường xuyên được các kế toán sử dụng trong các hoạt động giao dịch tiền mặt tại các doanh nghiệp, công ty.

Việc sử dụng phiếu thu được xem như một loại chứng từ để xác nhận về việc doanh nghiệp đã thu tiền, lý do thu tiền và số tiền đã thu.

Mẫu phiếu thu chính là một dạng chứng từ hợp pháp được sử dụng nhiều trong các nghiệp vụ kế toán khi phát sinh vấn đề có liên quan đến tiền mặt. Thể hiện quá trình giao dịch một khoản tiền. Hoặc nó cũng được dùng để ký nhận việc thanh toán tiền cho bên cung cấp hàng hóa.

Mẫu phiếu thu mới nhất

Mẫu phiếu thu mới nhất 2018 có 3 loại được sử dụng phổ biến nhất là phiếu thu ban hành kèm theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính ngày 26/8/2016. Phiếu thu theo Thông tư 200 của Bộ Tài Chính ngày 22/12/2014 và mẫu phiếu thu ban hành theo quyết định 48 cũng của Bộ Tài Chính ngày 14/9/2006.

Xét về nội dung, 3 mẫu phiếu thu này đều tương tự nhau nhưng tùy theo từng trường hợp mà bộ phận kế toán của các công ty, doanh nghiệp nên lựa chọn mẫu phiếu thu để sử dụng sao cho chuẩn xác nhất.

Các kế toán cũng cần lưu ý, khi lập mẫu phiếu thu phải lập thành 3 liên theo đúng quy định: 1 liên sẽ giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu ở nơi lập phiếu và 1 liên sẽ dùng để ghi sổ quỹ. Bên cạnh đó, trong mỗi phiếu thu được lập, các kế toán cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận, ngày tháng năm lập phiếu, số quyển, số trang đầy đủ theo đúng nguyên tắc.

Mẫu phiếu thu theo thông tư 133

Đơn vị:……………………..                                                                                  Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:……………………..                                                   (Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày

                                                                                                 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

                                              PHIẾU THU                                                                 Quyển số: …………………

                                     Ngày……tháng…….năm…….                                             Số: ……………………………

                                                                                                                                  Nợ: ……………………………

                                                                                                                                  Có: ……………………………

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

                                                                                                                              Ngày……tháng…….năm…….

         Giám đốc                   Kế toán trưởng         Người nộp tiền         Người lập phiếu            Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)        (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Đơn vị:……………………..                                                                                  Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:……………………..                                                   (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày

                                                                                                 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                              PHIẾU THU                                                           Quyển số:…………….

                                     Ngày……tháng…….năm…….                                       Số: ……………………………

                                                                                                                            Nợ: …………………………..

                                                                                                                            Có: ……………………………

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

                                                                                                                              Ngày……tháng…….năm…….

         Giám đốc                   Kế toán trưởng         Người nộp tiền         Người lập phiếu            Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)        (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu theo quyết định 48

Đơn vị:……………………..                                                                                  Mẫu số 01 – TT

Bộ phận:……………………..                                                   (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

                                                                                                 14/9/2006 của Bộ Tài chính)

                                              PHIẾU THU                                                           Quyển số:…………….

                                     Ngày……tháng…….năm…….                                       Số: ……………………………

                                                                                                                            Nợ: …………………………..

                                                                                                                            Có: ……………………………

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

                                                                                                                              Ngày……tháng…….năm…….

         Giám đốc                   Kế toán trưởng         Người nộp tiền         Người lập phiếu            Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)        (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu phiếu thu theo thông tư 107

Đơn vị:……………………..                                                                                  Mẫu số: C40 – BB

Mã QHNS:……………………..                                                 (Ban hành theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày

                                                                                                 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

                                              PHIẾU THU                                                           

                                     Ngày……tháng…….năm…….                                          Quyển số: …………………..

                                                                                                                               Số: ……………………………

                                                                                                                               Nợ: ………………………….

                                                                                                                               Có: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………………………………………………………………………………. (loại tiền)

(viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         KẾ TOÁN TRƯỞNG                            NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên, đóng dấu)                               (Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………………………………………

-Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                            Ngày……tháng…….năm

                            NGƯỜI NỘP                                                                      THỦ QUỸ

                               (Ký, họ tên)                                                                       (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu phiếu thu trên Excel

Mẫu phiếu thu bằng Excel được nhiều người quan tâm bởi tính tiện dụng của nó trong quản lý hoạt động tại các cửa hàng hoặc công ty, doanh nghiệp. Thông qua những nội dung đã thu được kê khai trong phiếu thu. Hệ thống quản lý sẽ tự động cộng thêm các khoản chi phí, hàng hóa, sản phẩm…

Mẫu phiếu thu bằng Excel sẽ được thực hiện trên Excel nên rất tiện dụng và dễ dàng thực hiện. Sau khi hoàn thành những nội dung có trong mẫu phiếu thu bằng Excel. Người lập phiếu sẽ ký vào phiếu, chuyển phiếu cho trưởng kho hoặc trưởng bộ phận kế toán, giám đốc ký. Nhằm xác nhận những nội dung được ghi trong phiếu thu bằng Excel là chính xác.

Mẫu phiếu thu theo thông tư 133 Excel

Đây là loại chứng từ không cần sử dụng nhiều các ô, lệnh trên Excel, tuy nhiên, bạn nên trình bày trên Excel để đạt hiệu quả trình bày tốt nhất nhé.

Để có Mẫu phiếu thu theo thông tư 133 trên Excel, bạn thực hiện như sau:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ: Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày….tháng….năm….: Là ngày, tháng, năm lập phiếu thu
 • Quyển số, Số: Ghi rõ số của Quyển chứa phiếu thu và số của phiếu thu trong quyển đó
  Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng phiếu thi phải ghi rõ ràng ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền
 • Nợ, có: Ghi rõ rài khoản nợ, tài khoản có
 • Họ và tên người nộp tiền: Ghi rõ họ, tên của người nộp tiền
 • Địa chỉ: Địa chỉ, bộ phận của người nộp tiền
 • Lý do nộp: Ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…
 • Số tiền: Viết bằng số và bằng chữ số tiền được nộp vào quỹ, ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USD,…)
 • Kèm theo: Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người nộp tiền, Người lập phiếu, Thủ quỹ
 • Đã nhận đủ số tiền: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nhận
 • Tỷ giá ngoại tệ, Số tiền quy đổi: Ghi rõ thông tin về tỷ giá và số tiền quy đổi của ngoại tệ

Mẫu phiếu thu theo thông tư 200 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi tên và địa chỉ đơn vị
 • Ngày… tháng… năm: Là ngày, tháng năm lập phiếu
 • Quyển số, Số: Là số thứ tự của quyển chứa phiếu thu và số của phiếu thu trong quyển
  Các phiếu thu được đóng thành quyển. Phiếu thu được đánh số thứ tự liên tục trong một kỳ kế toán.
  Các phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu; ngày, tháng, năm thu tiền.
 • Nợ, Có: Ghi các tài khoản nợ, có tương ứng
 • Họ và tên người nộp tiền: Ghi rõ họ và tên của người nộp tiền
 • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ của người nộp tiền
 • Lý do thu: Ghi rõ nội dung nộp tiền
 • Số tiền: Ghi rõ bằng số và bằng chữ số tiền thu (lưu ý đơn vị tính)
 • Kèm theo: Điền số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký của những người liên quan
 • Đã nhận đủ số tiền: Viết bằng chữ số tiền đã nhận đủ
 • Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): Ghi tỷ giá ngoại tệ tại ngày xuất quỹ
 • Số tiền quy đổi: Số tiền được quy đổi ra đơn vị đồng tiền ghi sổ

Như vậy, trên đây là những thông tin liên quan đến mẫu phiếu thu cũng như các loại mẫu phiếu thu mới nhất năm 2018 mà chúng tôi đã tổng hợp và chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ hứu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

5/5 - (3 bình chọn)