Cách xem phim trên HDOnline HDViet Full HD không có quảng cáo

Xin chào các bạn! Nếu như bạn là một thành nghiền phim truyện thì chắc hẳn không thể không nhắc tới các trang web xem phim cực chất lượng như HDOnline và HDViet đúng không nào.

Đây cũng là một trong những website có số lượng phim hay và mới cập nhật khá lớn và khổng lồ. Giúp bạn có thể thảo sức cơn mê phim của mình một cách tốt nhất.

Nhưng nếu bạn đã từng xem qua ở các trang này thì chắc hẳn cũng biết là website hiện có rất nhiều quảng cáo. Cũng như chất lượng xem ở dạng trung bình. Nếu muốn xem chất lượng ở dạng Full HD thì chúng ta cần phải có tài khoản VIP hay phải mất phí.

Vì vậy, để giúp các bạn không cần phải mất phí hay tài khoản VIP cũng có thể xem phim Full HD trên HDOnline và HDViet một cách tốt nhất. Cũng như không có quảng cáo thì hôm nay, iHuongDan Blog xin chia sẻ với các bạn cách để có thể xem phim Full HD không quảng cáo trên HDOnline, HDViet một cách tốt nhất.

Tác dụng của việc xem full HD và không có quảng cáo!

Không cần nhắc tới thì chắc hẳn ai cũng biết câu trả lời đúng không nào? Việc không có quảng cáo sẽ giúp cho chúng ta có thể xem phim một cách tốt nhất hấp dẫn nhất.

Tránh mất thời gian với những quảng cáo dài và không thể bỏ qua. Với những lúc gay cấn mà quảng cáo xuất hiện thì hẳn bạn cũng biết rồi đó. Khá là tồi tệ và làm chúng ta tụt cảm ứng khi xem phim đúng không nào?

Còn full HD sẽ giúp cho chúng ta xem phim với chất lượng cao nhất. Rõ nét nhất ở dạng Full HD hình ảnh cho phim. Như vậy nếu kết hợp cả 2 giữa không quảng cáo và full HD thì không còn gì phải bàn cãi nữa đúng không nào?

Vậy là thế nào để có thể xem phim full HD và không có quảng cáo trên website xem phim HDOnline và HDViet? Các bạn đừng lo lắng hãy thực hiện các bước sau đây để thưởng thức ngay nhé!

Cách xem film full HD và không quảng cáo trên HDOnline và HDViet

Để có thể thực hiện được việc này, chúng ta cần thực hiện và thao tác trên máy tính nhé. Sau khi mở trình duyệt lên chúng ta sẽ thao tác nhờ vào một ứng dụng bên thứ 3 khác để giúp chúng ta có thể xem full HD và không có quảng cáo một cách tốt nhất.

Ở cách này chúng ta sẽ sử dụng một tiện ích mở rộng trên Chrome. Tiện ích này có tên là Tampermonkey, nó sẽ giúp chúng ta có thể thêm một dòng lệnh nữa và từ đó chúng ta sẽ xem phim một cách tốt nhất và không có quảng cáo. Để thực hiện các bạn tiến hành thực hiện theo các bước sau đây nhé!

Bước 1: Đầu tiên các bạn mở trình duyệt lên và tải tiện ích Tampermonkey trên Google Chrome tại đây. Các bạn tiến hành thực hiện nhấn vào nút thêm tiện ích như bình thường nhé!

Bước 2: Sau khi các bạn đã thêm tiện ích ở trên vào trình duyệt. Bây giờ các bạn để ý ở góc phải bên trên cùng của trình duyệt của mình. Tại đó sẽ xuất hiện 1 biểu tượng các bạn tiến hành nhấn vào đó và chọn mục Create a new script…

Bước 3: Sau khi các bạn nhấn vào mục Create a new script thì sẽ có một ô cửa sổ mới hiện ra. Tại đây các bạn tiến hành copy đoạn mã code ở phần dưới đây. Sau đó dán đè vào ô Editor như hình dưới đây và nhấn vào File -> Save để lưu lại nhé!

[php]
// ==UserScript==
// @name Tool Movie Online
// @namespace Thảo Đào ||
// @author Thảo Đào
// @version 0.1.2
// @icon http://static.hdonline.vn/template/frontend/noel2015/logo.png
// @description Watch movie online in HDOnline and HDViet
// @homepageURL
// @updateURL http://bit.ly/tool-movie-online-meta
// @downloadURL http://bit.ly/movie-online-tool
// @match *
// @match http://hdviet.com/*
// @match http://*.hdviet.com/*
// @run-at document-end
// @grant none
// ==/UserScript==

(function() {
var dnta=[‘e1TDsMOlYsO2wrhqwq41wqFlw6fDuivDgcK9w5lSQMKA’,’FcOEwos5w5XDgsOuw4xmw7dpMcOwaMO9PsOJ’,’w63DjcKZwrwSwr7DqcKtCi9jwol9wq4jw58Vwqg=’,’w4IcY2Q=’,’WkgOZA==’,’wrnChhHCojEsCQXCm3vDpw4=’,’d8OCM3hswpzCjwg=’,’wq3CmsK5N8KKw759w5bClAN0asKUw6PCucO4wqJkw7bDq8KFwqYoA8KZw7M=’,’MFLDisOjdcK9w6xpwqt5w68gwr/CqivDlw==’,’FsK8w7vCgsOqL0o=’,’IcOtQ8OMwoXDssKeScOlajzCpMKyWcOsA8OqYcKAdcKdw6Q=’,’w5AQWsKDwqgZwoNYwoVyw78jbFhRwpvDh8KpVMOoFkLDsSZtw7bDmw==’,’Q8O+KHF1w5DDuMO1FcOAw4I=’,’WsK7w6vDgx7DjUJBCMOL’,’O01IKVDCtMOX’,’UMOkwq3ChV7CrcKXKBY=’,’wrccB8Kd’,’w7PDqMOcGTtH’,’w6s+wrDDqHLClgzDqw==’,’wohQwpxwF2fDqg==’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[‘push’](c[‘shift’]());}};var g=function(){var h={‘data’:{‘key’:’cookie’,’value’:’timeout’},’setCookie’:function(i,j,k,l){l=l||{};var m=j+’=’+k;var n=0x0;for(var n=0x0,p=i[‘length’];n<p;n++){var q=i[n];m+=’;\x20’+q;var r=i[q];i[‘push’](r);p=i[‘length’];if(r!==!![]){m+=’=’+r;}}l[‘cookie’]=m;},’removeCookie’:function(){return’dev’;},’getCookie’:function(s,t){s=s||function(u){return u;};var v=s(new RegExp(‘(?:^|;\x20)’+t[‘replace’](/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,’$1′)+’=([^;]*)’));var w=function(x,y){x(++y);};w(e,d);return v?decodeURIComponent(v[0x1]):undefined;}};var z=function(){var A=new RegExp(‘\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}’);return A[‘test’](h[‘removeCookie’][‘toString’]());};h[‘updateCookie’]=z;var B=”;var C=h[‘updateCookie’]();if(!C){h[‘setCookie’]([‘*’],’counter’,0x1);}else if(C){B=h[‘getCookie’](null,’counter’);}else{h[‘removeCookie’]();}};g();}(dnta,0x19c));var dntb=function(c,d){c=c-0x0;var e=dnta;if(dntb[‘tGjCbS’]===undefined){(function(){var f;try{var g=Function(‘return\x20(function()\x20’+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)’+’);’);f=g();}catch(h){f=window;}var i=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;f[‘atob’]||(f[‘atob’]=function(j){var k=String(j)[‘replace’](/=+$/,”);for(var l=0x0,m,n,o=0x0,p=”;n=k[‘charAt’](o++);~n&&(m=l%0x4?m*0x40+n:n,l++%0x4)?p+=String[‘fromCharCode’](0xff&m>>(-0x2*l&0x6)):0x0){n=i[‘indexOf’](n);}return p;});}());var q=function(r,s){var t=[],u=0x0,v,w=”,x=”;r=atob(r);for(var y=0x0,z=r[‘length’];y<z;y++){x+=’%’+(’00’+r[‘charCodeAt’](y)[‘toString’](0x10))[‘slice’](-0x2);}r=decodeURIComponent(x);for(var A=0x0;A<0x100;A++){t[A]=A;}for(A=0x0;A<0x100;A++){u=(u+t[A]+s[‘charCodeAt’](A%s[‘length’]))%0x100;v=t[A];t[A]=t[u];t[u]=v;}A=0x0;u=0x0;for(var B=0x0;B<r[‘length’];B++){A=(A+0x1)%0x100;u=(u+t[A])%0x100;v=t[A];t[A]=t[u];t[u]=v;w+=String[‘fromCharCode’](r[‘charCodeAt’](B)^t[(t[A]+t[u])%0x100]);}return w;};dntb[‘MJyxJB’]=q;dntb[‘ULZylx’]={};dntb[‘tGjCbS’]=!![];}var C=dntb[‘ULZylx’];if(C===undefined){if(dntb[‘VnhblN’]===undefined){var D=function(E){this[‘zcrkja’]=E;this[‘PylTrX’]=[0x1,0x0,0x0];this[‘FKFbOi’]=function(){return’newState’;};this[‘GcEKmZ’]=’\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*’;this[‘nFJBSE’]='[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}’;};D[‘prototype’][‘LYqCul’]=function(){var F=new RegExp(this[‘GcEKmZ’]+this[‘nFJBSE’]);var G=F[‘test’](this[‘FKFbOi’][‘toString’]())?–this[‘PylTrX’][0x1]:–this[‘PylTrX’][0x0];return this[‘ljlXDM’](G);};D[‘prototype’][‘ljlXDM’]=function(H){if(!Boolean(~H)){return H;}return this[‘zYlJne’](this[‘zcrkja’]);};D[‘prototype’][‘zYlJne’]=function(I){for(var J=0x0,K=this[‘PylTrX’][‘length’];J<K;J++){this[‘PylTrX’][‘push’](Math[’round’](Math[‘random’]()));K=this[‘PylTrX’][‘length’];}return I(this[‘PylTrX’][0x0]);};new D(dntb)[‘LYqCul’]();dntb[‘VnhblN’]=!![];}e=dntb[‘MJyxJB’](e,d);dntb[‘ULZylx’]=e;}else{e=C;}return e;};var c=function(){var c=!![];return function(d,e){var f=c?function(){if(e){var g=e[‘apply’](d,arguments);e=null;return g;}}:function(){};c=![];return f;};}();var l=c(this,function(){var c=function(){return’\x64\x65\x76′;},d=function(){return’\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77′;};var e=function(){var f=new RegExp(‘\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5c\x28\x5c\x29\x20\x2a\x7b\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x2e\x2b\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x3b\x3f\x20\x2a\x7d’);return!f[‘\x74\x65\x73\x74’](c[‘\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67’]());};var g=function(){var h=new RegExp(‘\x28\x5c\x5c\x5b\x78\x7c\x75\x5d\x28\x5c\x77\x29\x7b\x32\x2c\x34\x7d\x29\x2b’);return h[‘\x74\x65\x73\x74’](d[‘\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67’]());};var i=function(j){var k=~-0x1>>0x1+0xff%0x0;if(j[‘\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66’](‘\x69’===k)){l(j);}};var l=function(m){var n=~-0x4>>0x1+0xff%0x0;if(m[‘\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66’]((!![]+”)[0x3])!==n){i(m);}};if(!e()){if(!g()){i(‘\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66’);}else{i(‘\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66’);}}else{i(‘\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66’);}});l();setTimeout(function(){var d=dntb(‘0x0′,’Gu[i’);var e=dntb(‘0x1′,’n52H’);if(location[‘host’][dntb(‘0x2′,’q$(Y’)](d)>-0x1){setVCookie(dntb(‘0x3′,’%t7N’),!![]);isBlockAds=![];isLogin=!![];isVip=!![];var f=$(‘body’)[dntb(‘0x4′,’wgQA’)]();var g=/(window.dispatchEvent\(evt\);\s*)([\d\w]+)(\(\);)/g;var h=g[‘exec’](f);if(h[dntb(‘0x5′,’TG%Z’)]>0x3){var i=h[0x2];var j=window[i][dntb(‘0x6′,’DROb’)]()[dntb(‘0x7′,’lTqT’)](dntb(‘0x8′,’JbIw’),’\x22uvip\x22:true,\x22userid\x22′)[‘replace’](dntb(‘0x9′,’aX!j’),dntb(‘0xa’,’#IL[‘));eval(j);window[i]();}}if(location[dntb(‘0xb’,’MhEJ’)][‘indexOf’](e)>-0x1){var k=HDV[‘V2’][dntb(‘0xc’,’X8bh’)][dntb(‘0xd’,’SH2b’)][dntb(‘0xe’,’RkN*’)]()[‘replace’](dntb(‘0xf’,’kBhG’),dntb(‘0x10′,’JbIw’))[dntb(‘0x11′,’J77I’)](dntb(‘0x12’,’k5o(‘),’isHDVip\x20=\x20true’);eval(dntb(‘0x13′,’w48E’)+k);}});
})();
[/php]


Bước 4: Và công đoạn cuối cùng của chúng ta đó chính là truy cập vào HDOnline. Vn hoặc HDViet.Com để thưởng thức thành quả của mình nhé!

Tổng kết

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc cách để xem phim trên website HDOnline.Vn và HDViet.Com không có quảng cáo và full HD rồi.

Rất đơn giản đúng không nào? Hi vọng với những chia sẻ mà iHuongDan chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thể xem film trên 2 website này một cách tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: j2team.community

5/5 - (7 bình chọn)